Przedterminowe wybory sołtysa

W dniu 04.09.2021 w Wolwarku odbyły się przedterminowe wybory sołtysa.
Funkcję sołtysa po wcześniejszej rezygnacji  Krzysztofa Chruścińskiego przejęła w drodze głosowania mieszkańców pani Danuta Słowińska

Rezygnacja z funkcji Sołtysa

Informuję z przykrością, że z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację z pełnienia dumnie funkcji Sołtysa Sołectwa Wolwark.
Termin wyboru nowego sołtysa zostanie oznajmiony z ramienia Burmistrza Miasta Szubin. Termin podziału Funduszu Soleckiego (o ile zostanie przełożony) zostanie oznajmiony z ramienia nowego Sołtysa Sołectwa Wolwark.

Dziękuję bardzo tym Państwu, którzy włożyli swoją
energię w realizację wespół zadań w obrębie naszej pięknej wsi. Szczególnie dziękuję moim wyborcom za wsparcie duchowe i realną pomoc w trudnościach jakie stawiała mi funkcja Sołtysa w naszym społeczeństwie...
Tym samym muszę przyznać, że jestem dumny pozostawionych po sobie zmian
w czasie moich kadencji. Zmiany te nastąpiły przede wszystkim w infrastrukturze drogowej, rozbudowanym oświetleniu ulicznym, nowej świetlicy wiejskiej, placu zabaw, jakości czystości chodników, koszenia traw, zadbania o utrzymanie w ręku sołectwa naszego rewitalizowanego z trudem parku i wielu, wielu innych mniejszych zadań, które cieszą moje serce jako rodzimego mieszkańca Wolwarku. Świadectwo tej ciężkiej pracy pozostaje na zawsze.


Mimo to pozostaję w kontakcie dla każdego potrzebującego pomocy w jakiejkolwiek, nurtującej go sprawie. Służę pomocą


Krzysztof Chruściński

Przedterminowe wybory sołtysa - Wolwark 2021

W dniu 04.09.2021 o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Wolwarku odbędzie się zebranie wiejskie mające na celu wybrać sołtysa dla Sołectwa Wolwark.
Zebranie ma charakter przedterminowych wyborów w skutek złożenia rezygnacji przez dotychczasowego sołtysa sołectwa.