Nadanie nazwy ulicy drodze koło byłej szkoły

Proszę Państwa przekazuję informację z Urzędu Miasta jaką otrzymałem listownie.
Proponuję spotkanie konsultacyjne mieszkańców zaznaczonej na zdjęciu ulicy w Wolwarku (koło byłej szkoły) w dniu 16.11.2019 o godzinie 16:00 na boisku b. szkoły i podjęcie wspólnej decyzji odnośnie nadania nazwy tejże drodze gruntowej. Jednocześnie apeluję do Urzędu miasta aby przed wydawaniem decyzji o nadanie nazwy ulic zadbać by to było ulicą... Oczekuję w imieniu mieszkańców wykonania tam ulicy i chodników o co wnioskowałem na początku mej pierwszej kadencji jako sołtys czyli jakieś 5 lat temu :) Dopiero potem możemy myśleć o nazywaniu tego ulicą.