Podział Funduszu Sołeckiego - inwestycje na rok 2020

W dniu 20.09.2019 w świetlicy wiejskiej w Wolwarku odbyło się zebranie wiejskie mające na celu uchwalenie celów  inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolwark na rok 2020.

Pośród 323 uprawnionych do głosowania udział w zebraniu wzięło 46 mieszkańców

Po wstępnych, wzajemnych konsultacjach mieszkańców jednogłośnie zagłosowano za następującymi celami i przekazaniem środków na ich realizację w wysokości:
 1500zł - organizacja imprez kulturalnych w tym usług z tym związanych
 5000zł - wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze
 2500zł - zakup kosy spalinowej
 17343.38zł - doświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej 247 (między Wolwarkiem a Szubinem na istniejących już słupach energetycznych wzdłuż DW247).

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Szubin, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców


Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark