Konsultacje społeczne - nazwy ulic w Wolwark Laski

W dniu 01.06.2019 odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w sprawie nadania nazw ulicom w Wolwarku Laski.

Z proponowanych nazw dróg gminnych podjęto wspólną decyzję o nazwach ulic / dróg:
 - przedłużenie ul Pałuckiej w Szubinie jako "ul. Wilcza"
 - droga z Wolwark Laski do centrum Wolwarku jako "ul. Sarnia"
 
Drogi "inne niż gminne":
 - Zajęcza
 - Niedźwiedzia

"Ul. "Zajęcza" klasyfikowana jest jako użytek rolny i jest ona drogą prywatną nie zaś gminną i to właściciele winni wystąpić z wnioskiem o nadanie nazwy, zgodnie  z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, należałoby również przed złożeniem wniosku zmienić użytek rolny na drogę (czyni to geodeta), by móc nadać nazwę. Natomiast z działki prywatnej nr 61/15 należałoby najpierw wydzielić drogę i również zmienić użytek. Po wydzieleniu drogi właściciele działki również musieliby wystąpić z wnioskiem o nadanie nazwy (Niedźwiedzia)."