Spotkanie w celu powołania Koła Gospodyń Wiejskich - informacja

W dniu wczorajszym tj 15.03.2019 odbyło się spotkanie mające na celu zainicjować powołanie Koła Gospodyń Wiejskich we Wolwarku.
Niestety nikt nie wziął w nim udziału.

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark