7 nowych opraw ulicznych w Wolwarku

W dniu 07.06.2018 w Wolwarku zamontowano 7 nowych opraw ulicznych.
Oprawy zostały zamontowane na już istniejących słupach energetycznych.
Brak latarni motywowałem dawniejszą obecnością opraw na tych słupach. Oprawy zostały uzupełnione.
Najważniejszym z celów było oświetlenie przystanków PKS oraz przejścia dla pieszych. W tych miejscach  opraw nie było i te miejsca były niedoświetlone.