Zebranie wiejskie - przeniesienie środków Funduszu Sołeckiego

Z zarezerwowanych środków w funduszu sołeckim na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wydano 2275,50 zł, w związku z czym pozostało 2724,50 zł do przeniesienia na inne cele.
Proszę o zastanowienie się na co przeznaczyć te środki. Ostatecznie zatwierdzimy to na najbliższym zebraniu wiejskim, na którym musimy uchwalić przeniesienie tychże środków w funduszu sołeckim.
Proszę o przybycie na zebranie wiejskie w maseczkach.

Przeniesienie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020

W dniu 22.08.2020 odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu między innymi przeniesienie części środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020 na inny cel niż początkowo zakładany.

W drodze konsultacji z Wice Burmistrz Szubina zalecono by środki przeznaczone na zakup elementów oświetlenia ulicznego na drodze Wojewódzkiej 247 przeznaczyć na inne cele gdyż inwestycja jest zbyt  kosztowna by mogła być zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego a sama budowa oświetlenia ma być realizowana z budżetu Miasta Szubin w przeciągu dwóch lat.

W drodze konsultacji mieszkańców na zebraniu zadecydowano że kwotę 17343,38zł przeznaczymy na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wolwarku.

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark

Informacja publiczna

Podział funduszu Sołeckiego na rok 2021

W dniu 22.08.2020 odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu uchwalenie wydatków na rok 2021 w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolwark.
Łączna wartość środków na rok 2021 wyniosła 29059,18zł.


Poniżej co uchwalono:
 1.
  - przeznaczyć kwotę 1000 zł na usługi w ramach promocji Gminy i Sołectwa
  - przeznaczyć kwotę  500 zł na zakupy związane z promocją Gminy i Sołectwa
 2. 
  - przeznaczyć 15000 zł na zakup elementów oświetlenia ulicznego dla ul. Zacisze w Wolwarku
  - przeznaczyć kwotę 12559,18 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku

Cele zostały wyłonione w drodze wzajemnych konsultacji mieszkańców i po dojściu do porozumienia jednogłośnie  zagłosowano za powyższym.

W zebraniu na 324 uprawnionych do głosowania udział wzięło 18 mieszkańców.