Podatek od nieruchomości - formy opłat wpłat

Opłaty za podatek od nieruchomości można regulować u sołtysa do 14 dnia od początku każdego kwartału kalendarzowego lub samodzielnie poprzez system bankowy a taże na poczcie.

Dla Państwa wygody opłaty będę zbierać osobiście na początku każdego kwartału kalendarzowego.


Krzysztof Chruściński
sołtys