Rzeka Biała Struga

BIAŁA STRUGA

Dane ogólne punktu

 

numer WIOŚ

52054

nazwa rzeki

Biała Struga

nazwa punktu

ujście do Gąsawki (11,8km) Szubin

kilometraż

0

zlewnia

Odra

rząd zlewni

V

numer identyfikacyjny części wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej

PLRW6000171883689

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=414283

Y=571569

powiat

nakielski

gmina

Szubin

makroregion

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

mezoregion

Kotlina Toruńska

formy ochrony

-

RZGW

Poznań

Ocena jakości wód badanych w danym punkcie

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych...

 

lata badańklasa czystości wód

1999

n.o.n.

2004

V

spis punktów monitorowanych rzek województwa