Rezerwacje Świetlicy w Wolwarku


Informuję, że od nowego roku rozpocznie się nabór wniosków o korzystanie z świetlicy wiejskiej w Wolwarku.

Z racji, że obiekt zaczął być z coraz większą częstotliwością traktowany jako tania sala biesiadna i coraz częściej najmowany był przez osoby spoza naszej wsi ustalam, że wnioski mogą składać tylko mieszkańcy sołectwa Wolwark a dostępność wolnych terminów uwarunkowana jest także harmonogramem zajęć tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich, które to ma pierwszeństwo w organizowaniu zajęć czy wydarzeń na rzecz mieszkańców Sołectwa Wolwark.

Procedura najmu świetlicy polega na otrzymaniu od sołtysa wypełnionego i ostemplowanego wniosku z którym należy udać się do Urzędu Miasta Szubin w celu uiszczenia opłat i podpisania stosownej umowy.

Rezerwacje terminów:
 -   9.05.2021 (A.B)
 - 15.05.2022


W kwestii pytań proszę o kontakt
tel 694122592

Krzysztof Chruściński
Sołtys