Zasady korzystanie ze świetlic wiejskich

Zarządzenia Dyrektora SzDK w sprawie wynajmu pomieszczeń i sprzętów SzDK oraz zarządzenie sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin oraz umowy najmu i użyczenia.

Rezerwacje Świetlicy w Wolwarku


Informuję, że od nowego roku rozpocznie się nabór wniosków o korzystanie z świetlicy wiejskiej w Wolwarku.

Z racji, że obiekt zaczął być z coraz większą częstotliwością traktowany jako tania sala biesiadna i coraz częściej najmowany był przez osoby spoza naszej wsi ustalam, że wnioski mogą składać tylko mieszkańcy sołectwa Wolwark a dostępność wolnych terminów uwarunkowana jest także harmonogramem zajęć tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich, które to ma pierwszeństwo w organizowaniu zajęć czy wydarzeń na rzecz mieszkańców Sołectwa Wolwark.

Procedura najmu świetlicy polega na otrzymaniu od sołtysa wypełnionego i ostemplowanego wniosku z którym należy udać się do Urzędu Miasta Szubin w celu uiszczenia opłat i podpisania stosownej umowy.

Rezerwacje terminów:
Rok 2021
 -   2.05.2021 Jarosław W.
 -   9.05.2021 (A.B)

Rok 2022

 - 15.05.2022


W kwestii pytań proszę o kontakt
tel 694122592

Krzysztof Chruściński
Sołtys

Cennik najmu świetlicy wiejskiej we wsi Wolwark

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz
z 2013 r. poz.153) oraz § 5 ust. 5 uchwały nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr
103, poz.1772) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 0151-193/10 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia § 1 ust.
1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Określa się wysokość czynszu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich, stanowiących
własność gminy Szubin, na organizację: zabaw, dyskotek, przyjęć weselnych, przyjęć komunijnych, uroczystości
jubileuszowych, styp pogrzebowych w sposób następujący:Za przyjęcia weselne, dyskoteki i zabawy (za dobę): 250zł
Za przyjęcia komunijne, uroczystości jubileuszowe, stypy pogrzebowe (za dobę): 125zł

Za przekroczenie okresu najmu ponad 24 godziny, czynsz najmu wzrasta za każdą godzinę o: 10zł

link do zarządzenia na bip.szubin.pl

Świetlicowe soboty dla dzieci

W każdą sobotę dzieci z rodzicami mogą korzystać z świetlicy wiejskiej.
Zapraszam wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w każdą sobotę od godziny 14:00 do 19:00 w świetlicy wiejskiej i na jej terenie.
Zabawa w świetlicy to gwarancja bezpieczeństwa naszych dzieci.
Teren jest ogrodzony i z dala od ruchliwej drogi.
Do dyspozycji są:
 - stół Ping Pong
 - mini piłkarzyki
 - piłka nożna
 - hula hop
 - piaskownica
 - karuzela
 - ogrom wolnej przestrzeni

W razie woli pobycia w świetlicy proszę o kontakt. Zostaną wydane klucze.
tel 694 122 592

 (Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej)

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark

Zakupy do świetlicy wiejskiej w Wolwarku - braki

Od jakiegoś czasu gromadzę spis rzeczy koniecznych do zakupienia do naszej świetlicy wiejskiej.
W związku z wieloletnią biernością w tym zakresie obecnie mamy spore braki w podstawowym wyposażeniu świetlicy wiejskiej.
Poniżej znajdą Państwo spis uwzględnionych na dzień dzisiejszy przedmiotów.
Spis będzie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb lub pomysłów.

Toaleta:
- szczotka do sedesu
- dozownik do mydła nad zlew
- kosz na odpadki brudne z wymiennymi workami
- lustro nad umywalkę
- podajnik ręczników papierowych
- ręczniki papierowe (zgrzewka)
- papier toaletowy (zgrzewka)
- mydło w płynie (duże opakowanie)
- odświeżacze powietrza elektryczne (włączane w miarę potrzeb)
- środki czystości do WC

Kuchnia:
- sortownik do noży i widelców (duży!!!)
- mop płaski i wiadro duże
- miotła (szeroka)
- podgrzewacz wody naścienny
- ręczniki do naczyń
- czajnik elektryczny (pojemny, dużej mocy)
- kołki ścienne w mur fi 10 lub 12 (8 szt) – montaż szafki nad zlew i przeniesienie szafki wiszącej 40cm nad szafy stojące
- termosy z zaworem 4szt
- kosz na śmieci


Wyposażenie sali:
- obrusy białe , duże (10szt)
- rzutnik wideo
- zestaw komputerowy
- Acces Point WiFi - internet bezprzewodowy

 
Teren świetlicy wiejskiej:
- instalacja nawadniająca trawniki
- zazielenienie terenu
- kwiaty corocznie kwitnące (odporne)
- słupy do siatkówki (2 szt)
- kosze do koszykówki (2szt)
- siatka wokół boiska (nadstawka by nie piłka nie wydostała się poza teren świetlicy)
- instalacja oświetlenia terenu (2 słupy z latarniami LED, z włącznikiem klatkowym na 30min) oraz włącznikiem naściennym
- tabliczki informacyjne na bramę ("Zakaz wstępu zwierzętom", "Proszę o zamykanie furtki" i inne)

Komunikacyjno informacyjne:
-

Świetlica wiejska - historia

Świetlica wiejska w Wolwarku została utworzona z budynku byłej remizy strażackiej OSP Wolwark.
Po rozwiązaniu lokalnej jednostki gaśniczej OSP w Wolwarku obiekt kilka lat stał opuszczony i niszczał bez gospodarza będąc też niestety dewastowanym przez ówczesną młodzież.
Po konieczności zwolnienia lokalu w szkole przez istniejące wówczas Koło Gospodyń Wiejskich przystąpiło ono w czynie społecznym do remontu remizy i przeistoczenia jej na obiekt użytkowy i tak powstała świetlica wiejska w Wolwarku.
Z czasów remizy strażackiej zachował się tylko jeden puchar drużyny w Wolwarku oraz kilka wazonów. Do dnia dzisiejszego zachowała się także legitymacja członkini OSP Wolwark Mirosławy Ch.
To nieliczne ślady po OSP Wolwark. Jedną z najcenniejszych pamiątek jaka się zachowała po OSP Wolwark jest coś na co dzisiaj nie zwracamy już uwagi. Syrena strażacka na słupie obok świetlicy będąca dzisiaj pomnikiem tamtych aktywnych społecznie czasów.
Budynek w czynie społecznym przeszedł spory remont. Zostały wykonane podłogi z płytek lastriko oraz wygładzone tynki pokryto farbami kredowymi i emulsyjnymi. Wymieniono okna w dwóch salach, naprawiono uszkodzone lampy wewnętrzne, powymieniano żarówki.
Na zewnątrz dobudowano niewielkie pomieszczenia z których w jednej części zrobiono prowizoryczną toaletę a w drugiej kantorek gospodarczy i schowek na opał.
Budynek otrzymał nowy natrysk na tynk i zarazem nowy kolor.

To wszystko odbyło się w czynie społecznym, rękoma mieszkańców i za to im chwała.
Nie wolno nam zapomnieć o ich trudzie jaki włożyli w ten budynek dla wspólnego dobra naszego i kolejnych pokoleń.

 fot. 1  Sala duża