Strona główna

Przedterminowe wybory sołtysa - Wolwark 2021

W dniu 04.09.2021 o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Wolwarku odbędzie się zebranie wiejskie mające na celu wybrać sołtysa dla Sołectwa Wolwark.
Zebranie ma charakter przedterminowych wyborów w skutek złożenia rezygnacji przez dotychczasowego sołtysa sołectwa.