Strona główna

"Prace porządkowe w naszej wsi to podstawowe zadanie..."Prace porządkowe w naszej wsi to podstawowe zadanie. Prace są wykonywane w ramach zadań pracownika etatowego UM oraz prac użytecznych społecznie. Niestety z racji na niedużą dynamikę prac z powodu ograniczonych możliwości przerobowych zakres prac nie jest jeszcze obszerny. W miarę upływu czasu będą sprzątane kolejne partie wsi. W miarę możliwości i zgodnie z przepisami proszę mieszkańców o sprzątanie odcinków chodników przyległych do ich posesji. Niestety ZDW w Tucholi walczy z moją inicjatywą sprzątania chodników przez ich służby tłumacząc to tym, że to jest nasz społeczny obowiązek. Staram się wyegzekwować inne podejście kierownictwa ZDW, które chyba pamięta czasy PRL kiedy kwestie porządków nie miały wówczas takiego znaczenia. To już nie te czasy. Póki co... robimy co możemy. Pozdrawiam. ????
"Wolwark pięknieje"
Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark