Strona główna

Majątek społeczny

Informuję, że wdrażam w Sołectwie Wolwark funkcjonowanie tzw "Majątku Społecznego" będącego poza rzeczami zaliczanymi do majątku Gminy Szubin. Jest to związane z istnieniem w naszej świetlicy przedmiotów pochodzących z darów od mieszkańców a które nie mogą być zaliczone do inwentarza świetlicy czy też całego Sołectwa. Ma to za zadanie uporządkowanie listy tych rzeczy i dać możliwość zarządzania tym mieniem.
Każdy z przedmiotów otrzyma swój wewnętrzny numer (identyfikator) a lista rzeczy, wraz z dokumentacją Sołectwa znajdować będzie się u sołtysa.
 
Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark