Strona główna

Podział funduszu Sołeckiego na rok 2021

W dniu 22.08.2020 odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu uchwalenie wydatków na rok 2021 w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolwark.
Łączna wartość środków na rok 2021 wyniosła 29059,18zł.


Poniżej co uchwalono:
 1.
  - przeznaczyć kwotę 1000 zł na usługi w ramach promocji Gminy i Sołectwa
  - przeznaczyć kwotę  500 zł na zakupy związane z promocją Gminy i Sołectwa
 2. 
  - przeznaczyć 15000 zł na zakup elementów oświetlenia ulicznego dla ul. Zacisze w Wolwarku
  - przeznaczyć kwotę 12559,18 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku

Cele zostały wyłonione w drodze wzajemnych konsultacji mieszkańców i po dojściu do porozumienia jednogłośnie  zagłosowano za powyższym.

W zebraniu na 324 uprawnionych do głosowania udział wzięło 18 mieszkańców.