Strona główna

Wbrew mieszkańcom

Poniżej umieszczam projekt uchwały na najbliższą sesję Rady miasta, na której ma zostać uchwalone nadanie nazwy drodze w Wolwarku.
Sprawa dotyczy działek 208/1 oraz 208/2 które stanowią drogę gminną (od skrzyżowania przy moście do ul Sportowej w Szubinie).
Nazwa zostanie nadana na decyzji Burmistrza Mariusza Piotrkowskiego.

Szczegółowe informacje przedstawia projekt uchwały umieszczony poniżej.