Strona główna

Pracownik gospodarczy w Wolwarku

Informuję, ze od dnia 25.06.2019 Sołectwo Wolwark będzie mieć pracownika gospodarczego. Jego zadaniem będą prace porządkowe i społecznie użyteczne. Tygodniowo ma do przepracowania 10h.

Pracownik został nam przydzielony z ramienia szubińskiego MOPS-u w ramach prac użytecznych społecznie.

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark