Strona główna

Tablica ogłoszeń - Wolwark

Proszę nie naklejać samodzielnie kartek na tablicy głoszeń.
Wszelkie kwestie związane z obwieszczaniem informacji dla mieszkańców proszę przekazywać sołtysowi  w celu opublikowania tych ważnych informacji dla mieszkańców także na łamach naszych stron internetowych.
Przypomnę że wydarzenia wiejskie powinny być organizowane wspólnie, jako sołectwo a nie indywidualnie w wąskim gronie.
Dlatego niniejszym zachęcam do kontaktu osoby chcące reaktywować wszelakie działania w sferze kultury i tradycji w naszej Wsi.

PS: proszę sprawcę by nie wyciągał magnesów z tablicy ogłoszeń. (Notorycznie ktoś je nam wykrada i nie ma czym mocować ogłoszeń).

Przykre że takie coś ma w ogóle miejsce...

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark